Lederudvikling og ledertræning i hele landet

Kære Leder – Sorry to break it…. Din Virksomheds kundetilfredshed, din medarbejdertilfredshed, deres loyalitet, din toplinje, din bundlinje, din evne til at få virksomhedens strategi til at lykkes er ALLE resultatet af dit lederskab. Vil du være en vinderleder, der gør alle virksomheden medarbejdere til vindere, så kontakt Danmarks mest undervisende og rådgivende i ledelse og strategi.

Vi hjælper dig med at se dig selv udefra, og hjælper med at skabe forbedringerne indefra

Om Vinderledelse

Vinderledelse er kærlighed til mennesker.

Jeg skrev i 2016 artiklen ”Hvis du skal lede mennesker, skal du lide mennesker” som du kan se her på vinderledelse. Jeg vil i dag tilføje – Hvis du kan lide mennesker, så har den utilsigtede bieffekt, at de også kan lide dig, og så opstår synergierne. Når man kan lide noget, så passer man nemlig på det.

Jeg kan ikke forandre dit lederskab; det kan kun du selv. Men jeg kan inspirere og påvirke dig mere end nogen anden, så du erkender forandringens nødvendighed, og forandrer din lederadfærd. Med en base i en stor diversitet af læringsmiljøer og brancher, ved jeg præcist, hvordan mennesker bliver inspireret. Jeg har udviklet lederskabet hos ejendomsmæglere, ingeniører, landbrugere, IT-folk, kunderådgivere fra den finansielle sektor og mange andre. I Vinderledelse vil vi udfordre grundliggende antagelser om ledelse-, forretnings- og innovationsforbedringer:

  1. Det er dyrt – Nej, ikke hvis du tager det alvorligt
  2. Det tager lang tid – Nej, ikke hvis du omsætter den læring du opnår fra den viden, de sparring og coaching du tilbydes. Derfor er læring fokus i Vinderledelse
  3. Det forstyrrer driften – Vi gør det, når du har tid og bestræber os på minimal organisatorisk støj. Du kan få on-line rådgivning via skype eller andre medier, eller on-site rådgivning
  4. Du rammer ikke mine konkrete ledelsesmæssige udviklingsbehov med dine koncepter – Vi tager i Vinderledelse netop udgangspunkt i DIT lederskab og DIN organisation, og bruger ikke standardløsninger, fordi det er laveste fællesnævner; vi går efter højeste fællesnævner

Fra mere end 30 års undervisning, ledelse og konsulentarbejde med forretningsudvikling-, ledelse og innovationsforbedring har jeg den mest solide og altid opdaterede værktøjskasse. Derfor kan jeg bedre end de fleste skabe agile og enkle løsninger på selv komplekse udfordringer i det personlige lederskab og virksomhedskulturen.

Vinderledelses tilbud til det forbedrings-parate lederskab er en 3-trinsraket:

  1. Ledertjek – vi analyserer organisationens lederskab, og dets evne til at realisere mennesker og strategi
  2. Lederudvikling – vi går til Kanten og ser på mulighederne for de nødvendige forandringer
  3. Lederimplementering og strategieksekvering – rejsen mod målet

Vi tilbyder både teambaseret og individuel ledertræning og sparring, og derfor vil forløb og prissætning ske ud fra en gensidig forventningsafstemning, da ikke 2 forløb er identiske.

Din udvikling og forbedring faciliteres gennem ugentlige virtuelle sparrings- og coachingsessioner, hvor en personlig og faglig feedback skal gøre dig til en vinderleder. Forandringsviljen har du med stor sandsynlighed, men forandringsevnen oplever jeg som meget svingende. Ledere værktøjskasser er meget forskellige, og hvis du kun har en hammer, så ligner alt et søm.

null
Hvorfor skal jeg være en vinderleder? Skærpet konkurrence på alle markeder, skaber behov for en helt ny type leder. Nye motivationsprofiler opstår med nye generationer af medarbejdere, og hvis ikke du forstår dette, så siger de farvel og tak. Medarbejdere vil tro på, at du kan hjælpe dem med
at blive en succes Medarbejdere forlader ikke virksomheder – de forlader en leder!
null
Hvordan bliver jeg en vinderleder? Ved at blive udfordret, provokeret og erkende og anerkende dit eget potentiale inspireres du til at bevæge dig. Jeg giver dig inspiration til udviklingen af dit lederskab gennem on-line sessions, Face2Face møder og andre interaktive metoder, fordi kun interaktion med feedback skaber forbedringer. Feedback er nøglen til forandringer, der skaber forbedringer i dit lederskab og i din organisation.
null
Hvad kræver det af mig at blive en vinderleder? En oprigtig nysgerrighed og interesse for dit eget lederskab og dine medarbejdere. En vedholdenhed og interesse for læring og udvikling, vil sætte dig i stand til at opgive at styre detaljerne, men styrer på rammen, og arbejder som potentialeforløser for de mennesker, der skaber virksomhedens resultater

1. Ledertjek

En analyse og vurdering af dit lederskab og organisationens ledelseskraft.

Tør du blive bedre til den vigtigste konkurrencekraft i stort set alle brancher og på alle markeder i dag? En af Danmarks skarpeste indenfor ledelse-, forretnings- og innovationsforbedringer kommer ind i din virksomhed i 2 dage og vender hver eneste sten. Der udføres interview med nogle af organisationens nøglepersoner, og indsatser og resultater analyseres for at få et retvisende evidensbaseret billede af dit og organisationens ledelsespotentiale.

2 dage efter audit i virksomheden modtager du en operationel rapport med anbefalinger, der kan fremme organisationens lederskab og skabe en organisation med en vinderkultur.

Varighed 2 dage inkl. feedback
Pris alt inkl. kr. 29.995 (ekskl. Moms)

2. Lederudvikling

Personlig lederudvikling og udvikling af ledergrupper til lederteams.

Vinderledelse bringer dig ud til en kant, som du aldrig selv havde kunnet forestille dig, fordi du bevæger dig indenfor virksomhedens paradigme hver eneste dag, og ikke kan se hverken dig selv eller din virksomhed udefra. Derfor tager vi på en rejse til Sønderho, Fanø i Vadehavet, hvor vi i de smukkeste omgivelser i et stort stråtækt Kaptajnshus fra 1700 vil arbejde med dit og virksomhedens lederskab. Jeg tror på at forandringer er en både indre- og ydrestyret proces, der bedst sker i motiverende og smukke omgivelser.

Vi vil under walk & talk sessioner i Vadehavet, ved kaminpassiar i kaptajnshuset, og gode middage med dybe knæbøjninger dagen igennem, komme frem til at gøre ikke bare de rigtige ting – men i endnu højere grad at gøre de rigtige ting RIGTIGT. Vi ser på sammenhængskraften mellem lederskabet, medarbejderne, kunderne og strategien.

Vi vil se på virksomhedens lederskab som summen af de enkelte lederes bidrag og arbejde med dette i en åben og ærlig workshop, og resultatet af 2 dages indsatser er et lederskab, der ser sig selv i en ny og styrket udgave.

Varighed 2 hele dage for op til 4 personer fra din ledergruppe.

Pris inkl. Vinderledelses facilitator, overnatning, fortæring, og transport på Fanø.
kr. 52.995 (ekskl. Moms) Større grupper kan sagtens håndteres hvor som helst det ønskes.

Ovenstående kun som eksempel

3. Lederimplementering og strategieksekvering

Du kan have verdens bedste strategi og planer, men hvis ikke du har et lederskab, der formår at implementere og eksekvere, så er det ligegyldigt. 

Du er nu på vej til at blive en vinderleder og dine ledere er begyndt rejsen fra gruppe til team, så nu kommer den vigtigste indsats – implementeringen og deployeringen i din organisation Derfor er de 2 første skridt hverken begyndelsen – eller enden på den rejse, du har valgt at lade os facilitere.

Nu går vi ind og hjælper med implementeringen og deployeringen i din organisation for at fremme
virksomhedens vinderledelse således, at strategiimplementeringen kan blive succesfuld i en kultur af forandringsvilje og lyst. Dette sidste skridt er eksekveringen, og det er dette skridt, der differentierer de bedste virksomheder fra alle de andre – evnen til at eksekvere. Vi fastholder ansvaret for at være din rejseguide og medskabende af en forbedret top- og bundlinje, og forlader dig ikke midt i en forandringsproces.

Varighed og pris defineres ud fra opgavens scope, men vi giver kun skarpe tilbud, fordi det bedste ikke behøver at koste det meste.

3. Lederimplementering og strategieksekvering

Du kan have verdens bedste strategi og planer, men hvis ikke du har et lederskab, der formår at implementere og eksekvere, så er det ligegyldigt.

Du er nu på vej til at blive en vinderleder og dine ledere er begyndt rejsen fra gruppe til team, så nu kommer den vigtigste indsats – implementeringen og deployeringen i din organisation Derfor er de 2 første skridt hverken begyndelsen – eller enden på den rejse, du har valgt at lade os facilitere.

Nu går vi ind og hjælper med implementeringen og deployeringen i din organisation for at fremme
virksomhedens vinderledelse således, at strategiimplementeringen kan blive succesfuld i en kultur af forandringsvilje og lyst. Dette sidste skridt er eksekveringen, og det er dette skridt, der differentierer de bedste virksomheder fra alle de andre – evnen til at eksekvere. Vi fastholder ansvaret for at være din rejseguide og medskabende af en forbedret top- og bundlinje, og forlader dig ikke midt i en forandringsproces.

Varighed og pris defineres ud fra opgavens scope, men vi giver kun skarpe tilbud, fordi det bedste ikke behøver at koste det meste.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os